Untitled Document
ÜÇTEZEL Gümrük Müşavirliği >> MEVZUAT
 
TÜR KONU RESMİ GAZETE SAYISI RESMİ GAZETE TARİHİ KANUN SAYISI KANUN TARİHİ DEĞİŞİKLİK
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.doc
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
17863 Mükerrer 09.11.1982 2709 18.10.1982  
4458 Sayılı Gümrük Kanunu.doc
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (5911 ile değişik)
23866 04.11.1999 4458 27.10.1999  
485.doc
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
21636 Mükerrer 13.07.1993 485 02.07.1993  
3007.doc
GÜMRÜK LABORATUVARLARINDA YAPILACAK TAHLİLLERDEN  ALINACAK ÜCRETLER İLE GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYE EDİLECEK EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE KANUNU (5911 işlenmiş)
18410 24.05.1984 3007 16.05.1984  
5607.doc
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
26479 31.03.2007 5607 21.03.2007  
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu.doc
PETROL PİYASASI KANUNU
25322 20.12.2003 5015 04.12.2003  
3944.doc
GÜMRÜK MUHAFAZA VE MUAMELE SINIFI MEMURLARI TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
4694 24.12.1940 3944 18.12.1940  
DANIŞTAY KANUNU.doc
DANIŞTAY KANUNU
2575 06.01.1982 17580 20.01.1982  
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE  GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN.doc
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE  GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
17580 20.01.1982 2576 06.01.1982  
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.doc
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24451 03.07.2001  4684 20.06.2001
Geçici Madde 3
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN.doc
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN
11711 25.05.1964  474   14.05.1964  
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULU HAKKINDA KANUN.doc
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULU HAKKINDA KANUN
 8469 28.07.1953 6183 21.07.1953  
Özel Tüketim Vergisi Kanunu.doc
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
24783 12.06.2002 4760 06.06.2002  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun.doc
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
 20212 01.07.1989 3577 14.06.1989  
Katma Değer Vergisi Kanunu.doc
3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
18563 02.11.1984 3065 25.10.1984  
6111 sayilı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU.doc
6111 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
 

 

 
ankara escort istanbul escort izmir escort istanbul escort ilan